Aktualności

Zasady bezpiecznego grzybobrania

  Wiadomość od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Pobierz dokument Informacja dla mieszkańców

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

   Projekt „Akademia biznesu – II edycja” jest skierowany do osób powyżej 30 r. ż., pozostających bez pracy, zamieszkałych na obszarach wiejskich położonych na terenie OSI województwa świętokrzyskiego tj: na terenie gmin: Szydłów, Osiek, Oleśnica, Wąchock, Mirzec, Secemin, Radków, Moskorzew, Kluczewsko, Wodzisław, Słupia, Oksa, Nagłowice, Małogoszcz, Imielno, Wiślica, Tuczępy, Stopnica, Solec-zdrój, Pacanów, Nowy Korczyn, Gnojno, Stąporków, Smyków, Słupia Konecka, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Gowarczów, Fałków, Złota, Michałów, Działoszyce, Wilczyce, Samborzec, Obrazów, Łoniów, Koprzywnica, Klimontów, Dwikozy, Raków, Pierzchnica, Mniów, Łopuszno, Łagów, Bodzentyn, Bliżyn, Skalbmierz, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Czarnocin, Bejsce, Kunów, Waśniów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów, Wojciechowice, Iwaniska, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Baćkowice, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy i należą do jednej z poniższych grup:

  • Kobiety,

  • Osoby z maksymalnie średnim wykształceniem,

  • Osoby długotrwale bezrobotne,

  • Osoby powyżej 50 roku życia,

  • Osoby niepełnosprawne,

  • Osoby będące na KRUS, zarejestrowane w urzędzie pracy, jako osoby bezrobotne.

Czytaj więcej: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pomoc dla rolników

   Burmistrz Miasta i Gminy Osiek przekazuje informację Ministerstwa Rolnictwa dot. pomocy dla poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych.

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Termin składania wniosków: 13-27 września 2017 r.

Stawki pomocy wynoszą:

  1. 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne,

  2. 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Czytaj więcej: Pomoc dla rolników

II edycja Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” – wybory samorządowe

Konkurs „Wybieram wybory” o wyborach samorządowych.

Znamy już szczegóły II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Będzie on poświęcony wyborom samorządowym, które odbędą się jesienią przyszłego roku.

 

Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego
– w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

 

Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły do 17 października 2017 r. Szkolny etap Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań odbędzie się 9 listopada br. o godzinie 10.00. Zakres tematyczny pytań obejmować będzie działy I i II oraz VII - IX Kodeksu wyborczego – zawierające przepisy wstępne, zapisy o organach wyborczych oraz przepisy dotyczące wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także przepisy karne.

Czytaj więcej: II edycja Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” – wybory samorządowe

Uroczystość upamiętniająca 97. Rocznicę Bitwy Warszawskiej.

  W niedzielę 13 czerwca 2017 r. w Niekrasowie oddano hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej oraz wszystkim obrońcom niepodległości Polski w roku 1920. Po mszy świętej z udziałem pocztu sztandarowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koła gminnego w Osieku odprawionej przez ks. Stanisława Bastrzyka, Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, delegacje kombatantów oraz przedstawiciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku złożyli kwiaty pod pomnikiem ku czci poległych 1918–1920.

Uroczystość upamiętniająca 97. Rocznicę Bitwy Warszawskiej. Galeria