Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Egzamin dojrzałości z angielskiego

Nauczyciel obwieścił właśnie uczniom, że mają zakupić ze strony www.taniaksiazka.pl Express publishing matura repetytorium poziom rozszerzony, dzięki czemu lepiej przyswoją sobie pożądany materiał. W głowach młodych ludzi pojawił się przebłysk przerażenia. Jak to? Już matura? Przecież jest tyle czasu? Jeżeli nauczyciel obwieszcza takie informacje już na początku ostatniej klasy szkoły średniej, to czas najwyższy na to, aby jego słowa wziąć sobie do serca. To ostatnio moment na to, aby na poważnie pomyśleć o maturze i o tym z czego będzie się ją zdawało. Język obcy to konieczność w dzisiejszych czasach.

Jaka jest matura ustna?

Język obcy na pierwszy rzut oka może wydawać się uczniom czymś tragicznym. Tak może być, ale tylko dla osób, które do tej pory raczej nie przykładały się do nauki. Przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego warto dowiedzieć się, jak wygląda egzamin ustny, a jak pisemny. Jeżeli chodzi o rozmowę ustną, to jest ona podzielona na poszczególne etapy. Pierwszy etap, to coś na “rozluźnienie”. Egzaminatorzy mogą spytać o błahe rzeczy, jak chociażby samopoczucie, czy nawet plany wakacyjne. Albo o pogodę za oknem. Wszystko po to, aby móc przejść do właściwego egzaminu, gdzie uczeń będzie musiał wcielić się w określoną rolę i poprowadzić dialog – najczęściej z jednym z członków komisji. Temat dialogu zależny jest od tego, co się wylosuje. Potem uczeń otrzyma obrazek i mówiąc najkrócej – będzie musiał opisać to, co na nim widzi (w złożony sposób), jak również będzie musiał odpowiedzieć na pytania, jakie będzie zadawać komisja odnośnie danej ilustracji.

Jaka jest matura pisemna?

Jeżeli chodzi o tą część z egzaminu języka obcego, to wymagania są bardziej skomplikowane. Chociaż trzeba przyznać, że uczeń tak naprawdę ich nie odczuwa na egzaminie. Ma do wykonania zadania i musi zrobić wszystko, aby wykonać je najlepiej jak potrafi. Warto wiedzieć z kolei, że podczas matury pisemnej, komisja sprawdza znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, a także jej umiejętne tworzenie. Nie liczy się tylko rozumienie, ale tworzenie, dzięki czemu będzie można nawiązać rozmowę, czy też udzielić odpowiedzi na pytanie, które ktoś może zadać uczniowi. Matura pisemna z języka angielskiego ma również za zadanie sprawdzić umiejętność odpowiedzi w prawidłowy sposób na pytania. Do tego musi to być odpowiedź jasna i konkretna, bez tzw.”lania wody”. Nauczyciele przygotowujący młodych ludzi do egzaminu zawsze omawiają takie zagadnienia, aby Ci mogli czuć się pewnie podczas egzaminu.

Edukacja - obraz utworzony przez freepik - pl.freepik.com